INSIDER

Quyền lợi thành viên

Quyền lợi thành viên MTVWE

 

Khi đăng ký thành viên của MTVWE.COM bạn được hưởng các quyền lợi đặc biệt.

 

Tham gia chương trình tích điểm đổi vé tham dự chương trình của MTV:

Mỗi khi thực hiện tương tác trên website MTVWE bạn sẽ nhận ngay một số điểm thưởng nhất định. Cụ thể:

  • Đánh dấu bài viết: 1 điểm
  • Thực hiện Voting: 2 điểm
  • Đề xuất bài hát: 1 điểm

Số điểm này dùng để đổi vé tham gia các chương trình MTV tổ chức. Hạng mức điểm tùy thuộc vào mỗi chương trình, sẽ được công bố vào thời điểm diễn ra chương trình.

 

Tham gia các mini-game do MTV tổ chức

MTV Việt Nam thường xuyên tổ chức các mini-game trên website dành riêng cho các thành viên của MTVWE với nhiều phần quà hấp dẫn, đặc biệt và bất ngờ.

 

Người phụ nữ của năm