INSIDER

Tags : thái hậu Dương Vân Nga

Động chùa Am Tiên - nơi pháp trường xử án, thái hậu tu hành28-11-2016
Động chùa Am Tiên - nơi pháp trường xử án, thái hậu tu hành

Động Am Tiên nằm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng nuôi hổ báo, xây pháp trường, đồng thời có ngôi chùa Thái hậu Dương Vân ...

Chúng tôi trên FACEBOOK