INSIDER

Tags : Trịnh Công Sơn

Về nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết 300 lá thư tình21-11-2016
Về nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết 300 lá thư tình

Tôi trở lại thành phố sương ấy vào tháng 11. Cái tên B’Lao giờ chỉ còn trong ký ức. Bảo Lộc đã nhiều đổi khác, nhưng người ta vẫn đặt tên một ...

Chúng tôi trên FACEBOOK