INSIDER

Từ khóa : Wonderful

Fan Việt tất bật chuẩn bị "đại tiệc" Sky Connection thế nào?02-12-2016
Fan Việt tất bật chuẩn bị "đại tiệc" Sky Connection thế nào?

4 năm trước, khi tạm biệt Fans trên sân khấu, Yub đã nói rõ ràng bằng tiếng Việt: Hẹn gặp lại lần sau... Và giờ chị sắp thực hiện lời hứa thật!!! ...

Chúng tôi trên FACEBOOK